logo

Naar het vmbo

Nog maar even en uw kind gaat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Voor kinderen en ouders is dat een grote stap. Het Werkman VMBO wil de overgang zo soepel mogelijk maken. Daarom organiseren we elk jaar een gezellige open avond en meeloopmiddag, zodat leerlingen al voor de zomervakantie kennismaken met onze school. 

Advies van de basisschool

We plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool. De eerste twee jaar zitten ze in een klas waarin alle niveaus door elkaar heen zitten. Net als op de basisschool dus. Ze volgen lessen en doen toetsen op hun eigen niveau, maar kunnen ook vakken op een hoger of lager niveau volgen. 

Aansluiting op het vmbo 

Het Werkman VMBO is een Daltonschool. We werken dus volgens de principes van Dalton. De aansluiting met de basisschool is goed. Ook voor leerlingen die niet eerder op een Daltonschool hebben gezeten.