Activiteiten

Op het Werkman VMBO organiseren we de nodige activiteiten voor leerlingen. Dat begint al tijdens de kennismaking met de klas en de coach/mentor voor de zomervakantie. Vanaf de eerste klas organiseren we samen met de leerlingen gezellige activiteiten, zoals klassenuitjes, sportdagen en schoolfeesten. Zo leren we elkaar goed kennen en maken we er samen een leuke schooltijd van voor iedereen.

Activiteiten

Op het Werkman VMBO organiseren we de nodige activiteiten voor leerlingen. Dat begint al tijdens de kennismaking met de klas en de coach/mentor voor de zomervakantie. Vanaf de eerste klas organiseren we samen met de leerlingen gezellige activiteiten, zoals klassenuitjes, sportdagen en schoolfeesten. Zo leren we elkaar goed kennen en maken we er samen een leuke schooltijd van voor iedereen.

Leren voor later

Vanaf de eerste dag zijn we bezig met de toekomst. Al in de eerste klas beginnen we met de Loopbaan Oriëntatie Begeleiding: het LOB-traject. Leerlingen leggen hun eigen loopbaandossier aan en gaan in de eerste en tweede klas op snuffelstage. In het derde en vierde jaar lopen ze echt op stage om te ontdekken wat ze kunnen en wat ze leuk vinden om later te doen. Ze krijgen een stageboek met allerlei opdrachten om zichzelf beter te leren kennen. Ook voeren we reflectiegesprekken met de leerlingen over hun ervaringen en plannen. Het gaat erom dat ze een optimale aansluiting hebben op het vervolgonderwijs.

 

Op reis

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om een keer op reis te gaan naar het buitenland. We organiseren daarom elk schooljaar in oktober een reis voor de leerlingen in de vierde klas naar een grote stad. Leerlingen en leraren beleven hier veel plezier aan. Leerlingen worden wegwijs in een vreemde stad en leren om te gaan met verantwoordelijkheden. Veel leerlingen hebben nog nooit zo’n reis gemaakt. We besteden aandacht aan moderne en culturele bezienswaardigheden en natuurlijk is er ook genoeg tijd om te shoppen. De reizen worden volpension georganiseerd en kosten rond de 300 euro per reis.

 

Cultuur en sport

Cultuur en sport maken volop deel uit van het schoolleven. In de onderbouw hebben we een cultureel programma. Leerlingen volgen vaklessen voor Drama en Muziek en wie wil, kan zich aanmelden bij de schoolband. Er is ook ruimte om aan theater te doen en er vinden op school optredens plaats.

Ook op sportief gebied dagen we de leerlingen graag uit. We organiseren elk jaar een sportdag voor alle leerlingen. Verder kunnen leerlingen in de derde en vierde klas Sport en Bewegen als keuzevak volgen.