Niveaus en profielen

Het Dalton Werkman VMBO biedt vier niveaus aan: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Niveaus en profielen

Het Dalton Werkman VMBO biedt vier niveaus aan: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Het advies van de basisschool bepaalt het niveau waarop leerlingen instromen. De basisscholen in de gemeentes Groningen en Tynaarlo maken hierbij gebruik van de Plaatsingswijzer. Meer informatie over de Plaatsingswijzer vindt u hier: www.plaatsingswijzer.nl

 

Onderbouw

In de onderbouw zitten leerlingen van alle niveaus (bb-kb-gl/tl) twee jaar lang bij elkaar in de klas. We noemen dit heterogene groepen. Ze krijgen onderwijs op hun eigen niveau. Zo kunnen ze met en van elkaar leren. Ze krijgen leerstof aangeboden op hun eigen niveau. Welk niveau dat is, kan per vak verschillen. Een leerling die bijvoorbeeld goed is in wiskunde, kan dat vak op een hoger niveau volgen en afronden.

Vanaf de eerste klas zijn leerlingen al bezig met later. Ze leggen een eigen loopbaandossier aan en gaan stagelopen, begeleid door hun coach. Zo verloopt de overstap naar een vervolgopleiding zo soepel mogelijk.

Na twee jaar bekijken we samen met leerlingen en ouders welk niveau het beste past. Leerlingen stromen dan door naar het niveau waar ze examen in gaan doen. Het is trouwens dan nog steeds mogelijk om in bepaalde vakken examen te doen op een hoger niveau.

 

Bovenbouw BB, KB en GL

In de bovenbouw ligt de nadruk op de voorbereiding op de beroepsopleiding. Leerlingen volgen dan beroepsgerichte vaklessen. Tijdens die lessen voeren ze praktische opdrachten uit en leren ze de theorie die hierbij passen. Daarnaast volgen ze algemeen vormende vakken.

  • BB- en KB-leerlingen doen examen in 4 algemeen vormende vakken, 1 beroepsgericht profielvak en 4 beroepsgerichte keuzevakken.
  • GL-leerlingen doen examen in 5 algemeen vormende vakken, 1 beroepsgericht profielvak en twee beroepsgerichte keuzevakken.

 

Deze drie leerwegen geven toegang tot het mbo:

  • BB mbo-niveau 2, gericht op uitvoerende werkzaamheden, bijvoorbeeld in de zorg, de horeca, de transport of de facilitaire dienstverlening.
  • KB mbo-niveau 3 en 4, gericht op vakopleidingen en middenkaderopleidingen, niveaus 3 en 4. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor beroepen als laborant, financieel-administratief medewerker, medewerker marketing en communicatie, filiaalmanager, operator in de industrie.
  • GL mbo-niveau 4 of de vierde klas van TL, gericht op beroepen als manager transport en logistiek, vakspecialist autotechniek, onderwijsassistent, managent assistent of kok.

 

De profielen

 

Wij bieden twee profielen aan:

  • Dienstverlening en Producten (D&P)
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Dienstverlening en Product (D&P)
Een breed profiel, gericht op activiteiten en beroepenvelden binnen de thema’s Actief, Gezond en Ondernemend. Ze leren allerlei vaardigheden, zoals het organiseren van activiteiten, presenteren, promoten en verkopen, producten maken en verbeteren, ook multimediaal.

D&P bereidt leerlingen voor op vervolgopleidingen in sectoren als Zorg en Welzijn, Dienstverlening, Handel en Economie, Ondernemen, Sport en Bewegen, Beveiliging & Veiligheid.

Mogelijke beroepen na een mbo-opleiding in deze sectoren zijn: welzijnsmedewerker, verzorgende in de thuiszorg, facilitair/schoonmaak/catering medewerker, beveiligingsmedewerker, sportinstructeur en administratief medewerker.

Horeca, Bakkerij en Recreatie (Bakkerij)
Binnen dit horecagerichte profiel werken we nauw samen met de mbo-opleiding Horeca, Banket en Toerisme.

Mogelijke beroepen na de mbo-opleiding zijn: kok, cateringmedewerker, gastheer/gastvrouw, camping- of hotelmedewerker, restauranteigenaar, evenementenorganisator, bakker, medewerker in een pretpark, medewerker bij een toeristische attractie of medewerker op een reisbureau.

Actief, Gezond en Ondernemend

AlleBB- en KB-leerlingen kiezen vier beroepsgerichte keuzevakken op het gebied van Actief, Gezond en Ondernemend. GL-leerlingen kiezen twee van deze vakken. Voorbeelden hiervan zijn: sport en bewegen, veiligheid en beveiliging, schoonheidsbehandeling, recreatie, ondernemen, keuken. Deze vakken sluiten ze af met het School Examen (SE).

Leerlingen sluiten hun vmbo-opleiding af een Centraal Schriftelijk Examen (CE) en een Praktijk Examen (CSPE).

 

Bovenbouw TL

De TL-leerweg bereidt leerlingen voor op een mbo-opleiding niveau 4 of op de havo. Met de hulp van hun mentor/coach oriënteren ze zich op verschillende beroepen en werken ze aan opdrachten: zelfstandig of in groepjes. Ook bezoeken ze bedrijven en lopen ze stage. Zo ontdekken ze samen met hun mentor/coach waar hun belangstelling ligt.

TL-leerlingen doen examen in 6 algemeen vormende vakken en lichamelijke oefening (LO), Culturele en Kunstzinnige Vormgeving (CKV) en maatschappijleer.

Naast de verplichte vakken kiezen ze voor Duits of NASK 1 of 2 (een combinatie van natuurkunde en scheikunde). Aan het einde van de derde klas kiezen ze hun zes examenvakken. Daarbij houden ze rekening met de vervolgopleiding die ze willen gaan doen. De decaan informeert de leerlingen over de mogelijkheden.