Plezierig leren

Plezierig leren

Daltononderwijs

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op de Daltonprincipes. Dit betekent dat leerlingen zelfstandig leren werken. Hun eigen ontwikkeling staat centraal. Uiteraard hebben ze een mentor/coach die ze hierbij helpt. Daarbij vinden we het belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en leerproces. Samen met hun mentor/coach stellen ze doelen en werken ze aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen ze in een veilige, gestructureerde omgeving: de combinatie van structuur aan de ene kant en zelfstandigheid aan de andere werkt heel goed.

Leerlingen leren:

 • Om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Samen te werken met anderen
 • Hun leerproces zelf in de hand te houden: hierdoor zijn ze gemotiveerd om te leren
 • Te plannen en keuzes te maken
 • Te reflecteren op zichzelf en hun werk
 • Dat fouten maken mag, want van fouten kun je immers leren
 • Door te doen: na een korte instructie gaan ze meteen aan de slag, waardoor ze de theorie beter onthouden
 • Gepersonaliseerd leren

Alles draait bij ons om de ontwikkeling van de leerling. In de onderbouw zitten leerlingen van alle niveaus door elkaar heen. Ze leren veel van elkaar. Bovendien kunnen ze vakken op verschillende niveaus volgen. Zo stippelen ze allemaal hun eigen, gepersonaliseerde route uit. In alle leerroutes is er volop aandacht voor de persoonlijke interesses en de eigen vaardigheden van de leerlingen.

 

Kleinschalig

Het Werkman VMBO is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar goed kent. We gaan open met elkaar om. Daardoor voelen leerlingen zich snel thuis. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen gezien en gekend worden. We hebben belangstelling en aandacht voor elkaar. Bij ons mag je zijn wie je wilt zijn.

 

Afwisselende lessen in een digitale leeromgeving

Door te werken met een laptop in een digitale leeromgeving, kunnen leerlingen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Natuurlijk zitten ze niet de hele dag achter hun laptop. Ze werken ook samen met anderen en voeren praktijkopdrachten uit: binnen en buiten de muren van de school. Daardoor zijn de lessen zeer afwisselend en stimulerend.

 

Veilige school

Samen met de andere scholen en instellingen in Lewenborg horen wij bij de Vreedzame Wijk Lewenborg. Dit betekent dat we werken aan een veilig leer- en werkklimaat. We zijn voorspelbaar in ons handelen, we communiceren duidelijk en we zijn actiegericht. Leerlingen leren vanaf de eerste dag dat we een paar heldere schoolregels hebben, waar iedereen zich aan hoort te houden. Deze regels luiden als volgt:

 • Iedereen is op tijd in de lessen
 • Iedereen heeft zijn/haar schoolspullen voor elkaar
 • Iedereen heeft respect voor elkaar en voor zijn/haar omgeving
 • We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. De coach/mentor houdt ouders op de hoogte van hoe het op school gaat tijdens coachgesprekken en ouderavonden. Verder hebben we een pestcoördinator aangesteld en hebben we een pestprotocol. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids.