Begeleiding

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Leren gaat het beste als een leerling lekker in zijn of haar vel zit. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen door de coach/mentor. Als er extra begeleiding nodig is, stemmen we dat altijd af met het ondersteuningsteam.

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Leren gaat het beste als een leerling lekker in zijn of haar vel zit. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen door de coach/mentor. Als er extra begeleiding nodig is, stemmen we dat altijd af met het ondersteuningsteam.

Coach/mentor

Elke leerling heeft een eigen coach/mentor, die hem of haar goed kent en de eerste contactpersoon is voor leerlingen en ouders.
De coach/mentor helpt leerlingen om hun eigen doelen te stelen en behalen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces, maar worden hierbij dus goed begeleid. De coach/mentor praat wekelijks met de leerling en houdt contact met de ouders. Dat gebeurt tijdens de kennismakingsavond en door het jaar heen tijdens oudergesprekken. U kunt uiteraard altijd contact opnemen met de coach/mentor van uw zoon of dochter als u vragen heeft of als u iets wilt bespreken. Als een leerling extra hulp nodig heeft, kan de coach/mentor zorgen voor begeleiding via ondersteuningsteam.
De coach/mentor zorgt ervoor dat er een echte groep ontstaat. Ook geeft de coach/mentor les over bijvoorbeeldleerstrategieën en leefstijl. Als de klas een uitje organiseert, gaat de coach/mentor mee.

 

Ondersteuningsteam

Naast de aandacht die we sowieso hebben voor de leerlingen, is het soms nodig om een leerling extra te helpen. Dit is de taak van het ondersteuningsteam. Dit team biedt duidelijke en voorspelbare ondersteuning aan leerlingen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen effectief worden geholpen. De coördinatie van de ondersteuning wordt verzorgd door ondersteuningscoördinator Mark Verheul. Hij stuurt deskundigen en specialisten aan om de leerlingen de ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben.
Voor meer informatie over deze ondersteuning kunt u contact opnemen Mark Verheul: m.verheul@o2g2.nl.

 

Dyslexie

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen extra tijd voor hun toetsen. Ook krijgen ze extra tijd tijdens hun eindexamen. Alle bijzonderheden rondom dyslexie vindt u in onze schoolgids onder het kopje Begeleiding.

 

Taal- en rekenlab

In ons taal- en rekenlab kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen voor taal en rekenen. We melden leerlingen hier aan als we merken dat ze deze ondersteuning nodig hebben.

 

VinkHuisWerk

Een deel van onze leerlingen hebben behoefte aan hulp bij het huiswerk. We werken als school samen met huiswerkinstituut VinkHuisWerk. Dit instituut begeleidt leerlingen hier op school bij het maken van hun huiswerk. Dat gebeurt op een afleidingsvrije manier tegen een lage prijs. Zo is huiswerkbegeleiding toegankelijk voor alle leerlingen die dat nodig hebben.

 

Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs betreft alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan en geldt voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Voor meer informatie over hoe het passend onderwijs in Groningen is geregeld, verwijzen we u graag naar de website van het Samenwerkingsverband VO Stad Groningen. Hier vindt u de meest actuele stand van zaken en uitleg. Op de website van het Ministerie van OCW is veel informatie te vinden over dit thema. Daarnaast is er een aparte pagina met veel gestelde vragen.