Praktische info

Praktische info

 

Ziek- en betermelden

 

Is uw kind ziek? Graag absenties telefonisch doorgeven tussen 08.00-09.30 uur

Werkman VMBO

Marjan Faber

Kluiverboom 1A

9732 KZ Groningen

050 - 321 05 57

Het is niet toegestaan om ziekmeldingen via de mail door te geven.

Is uw kind weer beter? Bij de meldkamer kan uw kind een rood briefje ophalen, dat u kunt ondertekenen. Laat uw zoon of dochter dit briefje inleveren bij de meldkamer.

 

Verlof aanvragen

U kunt via de teamleider speciaal verlof aanvragen voor uw kind. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerplichtambtenaar.

 

Lestijden en pauzes

We beginnen elke schooldag om half negen en we eindigen uiterlijk om kwart over vier. De lesuren duren een uur. Om half elf hebben we een pauze van een kwartier en om kwart voor een pauze van een half uur.

1e uur 08:30 – 09:30 uur

2e uur 09:30 – 10:30 uur

Pauze 10:30 – 10:45 uur

3e uur 10:45 – 11:45 uur

4e uur 11:45 – 12:45 uur

Pauze 12:45 – 13:15 uur

5e uur 13:15 – 14:15 uur

6e uur 14:15 – 15:15 uur

7e uur 15:15 – 16:15 uur