Naar het VMBO

Naar het VMBO

Naar de brugklas?

Voor kinderen is dat een grote stap en ook voor ouders is het spannend dat hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Op het Werkman VMBO doen we er alles aan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kennismaken met onze school kan op verschillende manieren. Op onze website, op de website van Openbaar Onderwijs Groningen en de site van de Scholenmarkt is hierover meer informatie te vinden.

Aansluiting op het vmbo

Het Werkman VMBO is een Daltonschool. We werken dus volgens de principes van Dalton. De aansluiting met de basisschool is goed, ook voor leerlingen die niet eerder op een Daltonschool hebben gezeten.

Voorlichtingsactiviteiten

Ben je nieuwsgierig naar onze school? Leuk! We hebben verschillende activiteiten gepland, zodat je een kijkje kan komen nemen op onze school of meer informatie kunt krijgen.

Doe-middagen
Op onderstaande data kon je al kennismaken met onze school. Alle basisscholen in de wijken om de school heen zijn benaderd om mee te doen met de doe-middag. Deze middagen waren bedoeld voor kinderen in de groepen 8 om kennis te maken met onze school en met het voortgezet onderwijs. 

  • woensdag 11 oktober: doe-middag 13.30 - 15.30 uur
  • dinsdag 14 november: doe-middag 14.00 - 16:00 uur

  • woensdag 17 januari: doe-middag 13.30 - 15.30 uur
  • dinsdag 6 februari: doe-middag 14.00 - 16:00 uur

Scholenmarkt 
Op 6 en 7 november stonden wij op de Scholenmarkt in de Euroborg. Je kon op deze dagen meer informatie krijgen over onze school en over ons onderwijs. Het was leuk jullie daar ontmoet te hebben!

Voorlichtingsavonden
In november vonden de voorlichtingsavonden plaats. Als Werkman VMBO kwamen wij voorlichtingen geven op drie gastlocaties; het Harens Lyceum, het Praedinius Gymnasium, het Leon van Gelder en natuurlijk op onze eigen school, het Werkman VMBO. De voorlichting op het Werkman VMBO was op dinsdag 21 november.

Open dagen
Op woensdag 31 januari tussen 16.30 - 20.30 uur en woensdag 14 februari tussen 15.00 - 18.00 uur is de open dag. Je kunt dan leuke activiteiten doen en de school echt in bedrijf zien. Kom samen met je ouders om een goede indruk te krijgen van de school. 

We hopen je op één en misschien wel meerdere momenten te zien.

Neem een kijkje bij ons op school!